Виховний вплив на колектив різними методами
Виховний вплив на колектив неможливо без живого спілкування з персоналом, без урахування їх реакції на ту чи іншу управлінське рішення. Форми «зворотного» зв’язку з цим досить різноманітні. Хороші результати дає психолог. Усно чи письмово звернувшись за допомогою до нього, працівник протягом трьох днів отримує повну, обгрунтовану інформацію по хвилюючим його питань.

На цій основі утворюється як би певний інформаційний потік, який найчастіше носить неофіційний характер, дивись тут. Правда, таку «зворотний» інформацію не завжди вдається повно і точно зафіксувати, а фіксувати її було б необхідно, так як вона багато в чому виражає громадську думку. Ефективність психолога підвищує автоматизоване табло громадської думки, що містить інформацію про нові заходи, або про вже здійснюваних на підприємстві, в об’єднанні, або намічаються на найближчий час.

Високу ефективність відрізняються і такі засоби зв’язку керівників підприємств з масами, як соціологічні дослідження, поради з вивчення громадської думки, вечори запитань і відповідей, ідеологічні планерки, єдиний день зустрічей керівних працівників з трудящими. Дієві ці канали? На думку багатьох командирів виробництва, такі кошти дозволяють організувати певну систему ідейно-виховної роботи, аналізувати і оцінювати її результати, успішніше координувати дії адміністрації і громадських організацій, оперативніше виявляти і усувати недоліки, зазначені в критичних виступах. Все це, безумовно служить якнайшвидшому досягненню виховних цілей.

Велике значення у виховній діяльності мають систематичність і послідовність проведення в життя прийнятих рішень. Треба пам’ятати, що система у вихованні — це перш за все ставлення всесилля якого-небудь одного засобу впливу на людину. Використовуваний метод виховання досягає мети тільки в тому випадку, якщо він застосовується в поєднанні з іншими методами і засобами, зокрема відрізняється послідовністю і безперервністю виховного впливу, єдністю слова і справи. Тільки за цих умов способи і засоби, якими користуються вихователі, будуть впливати на людину в потрібному напрямку.

У числі основних методів виховання соціологи називають переконання, привчання, захоплення позитивним прикладом, вимога, заохочення, покарання. Метод переконання сприяє формуванню в кожній людині світогляду, високої свідомості і глибокого розуміння того, як треба правильно чинити в дусі вимог моралі. Шляхи практичного здійснення цього головного методу виховання і діапазон надзвичайно широкі, починаючи від величезної ідеологічної роботи з роз’яснення масам стратегії компанії до простого задушевної розмови про сутність моралі і оцінок конкретних вчинків людини в повсякденному житті.