Принципи оподаткування
Принцип справедливого оподаткування або рівності перед податками, який включає в себе наступні аспекти:

— відсутність відмінностей в податкових режимах від одного району країни до іншого (наприклад, диференційоване оподаткування в залежності від штаб-квартири або місця проживання платника податків);

— єдиний характер оподаткування для всіх платників податків, незалежно від форми їх організації та типу майна, аспекти, які призводять до податкової нейтральності;

— можливість диференціації податкового тягаря від однієї особи до іншої, відповідно до деяких критеріїв, прямо передбаченими в законі (наприклад, абсолютний розмір оподатковуваного об’єкта, особиста ситуація об’єкта оподаткування, характер і походження товару), таким чином, рівність з податку не є знецінені.

2. Принцип фінансової політики, згідно з яким кожен знову вводиться податок повинен характеризуватися:

— високе податкове прибутковість, що досягається в тих випадках, коли податок повинен сплачувати кожен, хто отримує дохід з одного і того ж джерела і реалізує одні й ті ж види багатства, коли це неможливо для ухилення від сплати податків і коли для цього не потрібні високі витрати на збір;

— стабільність, коли вона не схильна до змін, обумовлених економічною ситуацією;

— еластичність або адаптивність, в сенсі збільшення або зменшення, в залежності від збільшення, відповідно зменшення витрат на бюджетні потреби;

3 Принцип економічної політики, згідно з яким податок являє собою важіль, який дозволяє стимулювати (наприклад, збільшувати експорт) або гальмувати деякі види діяльності (наприклад, збільшувати споживання деяких місцевих товарів в результаті перевантаження деяких імпортованих товарів), в залежності від обставин.